dr Magdalena Szymczak

BRASTER® PRO

Zasada działania

Komórki nowotworowe odróżnia od zdrowych nasilony metabolizm i wytwarzanie gęstej sieci naczyń włosowatych. Te dwa procesy powodują powstawanie ognisk podwyższonej temperatury, które są widoczne w termografii kontaktowej.

Wyrób medyczny BRASTER®PRO dzięki specjalnej ciekłokrystalicznej matrycy rejestruje w piersi obszary o podwyższonej temperaturze, które mogą świadczyć o występowaniu zmian złośliwych. Algorytmy automatycznej interpretacji analizują obrazy termograficzne piersi, szukając asymetrii termicznych i strukturalnych. Jeśli takie asymetrie zostaną wykryte, pacjentka powinna zostać skierowana na dalsze badania diagnostyczne.

Metoda termografii kontaktowej, wykorzystana w Braster Pro, jest uznana przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników jako metoda uzupełniająca do USG piersi oraz mammografii.

Zalety BRASTER®PRO

  • Skuteczność metody została potwierdzona badaniami obserwacyjnymi (81,5% czułość, 87% swoistość)
  • Badanie jest bezbolesne i bezpieczne, ponieważ nie wykorzystuje promieniowania
  • Intuicyjna aplikacja prowadzi przez badanie krok po kroku i standaryzuje proces badania
  • Badanie trwa około 15 minut
  • Opatentowana matryca termograficzna rejestruje nawet bardzo małe zmiany w piersi – już od 3 mm
  • Wiek pacjentki i budowa piersi nie wpływają na skuteczność badania
  • Uzupełniając standardowe badania diagnostyczne badaniem Braster Pro zwiększa się szansę na wczesne wykrycie podejrzanych zmian w piesiach

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!